Η λίστα ιστολογίων μου

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων μπασκετ.


    Το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνονται από τη  ΕΟΚ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (εφεξής αγώνες). Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
    Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα και συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ και της FIBA.
Ι. Βασικές Αρχές.
    1.    Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, αναφορικά με τις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
    2.    Οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΓΓΑ.
    3.    Πριν την έναρξη των αγώνων, για όλους τους αθλητές, τους αξιωματούχους αγώνα, το προπονητικό προσωπικό και το προσωπικό της ομάδας, δεν συστήνεται η διενέργεια τεστ για τον COVID-19.
    4.    Ο ιατρός κάθε ομάδας. θα πρέπει να έχει εξετάσει κλινικά όλους τους καλαθοσφαιριστές και το προπονητικό προσωπικό και να πάρει λεπτομερές ιστορικό, με έμφαση στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον). Σε περίπτωση βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για εκτεταμένο έλεγχο. Τα ιατρικά αρχεία των αθλητών θα φυλάσσονται, με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
    5.    Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν υποχρεωτικά όσοι συμμετέχουν στους αγώνες (
καλαθοσφαιριστές, διαιτητές, αξιωματούχοι αγώνα από ΕΟΚ και Ενώσεις-Τ.Ε. και αξιωματούχοι ομάδων) καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση του αγώνα (προσωπικό ομοσπονδίας, προσωπικό ενώσεων, προσωπικό ομάδων, προσωπικό εγκατάστασης, δυνάμεις ασφαλείας κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Τα προσωπικό όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση των αγώνων φορέων θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγής τους.
    6.    Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση παρουσιάσει – είτε ο ίδιος είτε ακόμα και άτομο του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος με το οποίο έρχεται σε επαφή - συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα προσέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση και άμεσα θα ενημερώνει τηλεφωνικά τον γιατρό της ομάδας εάν πρόκειται για καλαθοσφαιριστή, προπονητικό προσωπικό ή προσωπικό της ομάδας. Εάν πρόκειται για άλλο άτομο (
πχ γραμματεία, διαιτητές, δημοσιογράφοι κλπ) ισχύει ότι προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.
    7.    Σε όλους τους αγώνες η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την τήρηση καταλόγου για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση για πιθανή ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ. Σε αγώνες σε ουδέτερη έδρα υπεύθυνη για την τήρηση του καταλόγου είναι η Ένωση ή η Τοπική Επιτροπή που διοργανώνει τον αγώνα ή η ΕΟΚ για τις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ή αγώνων των Εθνικών Ομάδων.
    8.    Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέρεται στην παράγραφο 6, αλλά και στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου του αγώνα, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση.
    9.    Πέραν των καλαθοσφαιριστών  - στριών, των προπονητών, των γυμναστών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να φοράνε προστατευτικές μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση.
    10.    Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του SARS-CoV-2, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:
             10.1.    Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα.
             10.2.    Δεν επιτρέπονται οι χειραψίες ή οι εναγκαλισμοί.
             10.3.    Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί), ιδίως αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα (
π.χ. πόμολα, διακόπτες κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους).
             10.4.    Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων.
             10.5.    Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού.
             10.6.    Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ή προστατευτική μάσκα σε κοινόχρηστους χώρους
             10.7.    Οι προσωπικές συνομιλίες ή ενημερώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόσταση 2 μέτρων.

ΙΙ. Ειδικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων.
    Τα ειδικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
    A.    Εγκατάσταση – Χώροι Προς Χρήση
    B.           Ανθρώπινο Δυναμικό
    Γ.     Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα).
    Για κάθε κατηγορία αναγράφονται αναλυτικά πρωτόκολλα, τόσο ως προς τον μέγιστο αριθμό πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στους επιμέρους χώρους του γηπέδου ανάλογα με την ιδιότητά τους, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και των διαδικασιών που αφορούν τη διοργάνωση του αγώνα. 
    Α. Εγκατάσταση – Χώροι Προς Χρήση
         1.    Πριν το άνοιγμα της αθλητικής εγκατάστασης / γηπέδου για τον κάθε αγώνα, όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, μετά από τον καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό και τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf Μετά την απολύμανση, οι κοινόχρηστοι χώροι της εγκατάστασης θα πρέπει να παραμένουν κλειστοί, έως και το άνοιγμά τους για τον αγώνα. Ομοίως, μετά το τέλος κάθε χρήσης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά από τον καθαρισμό με κοινό  απορρυπαντικό.
         2.    Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να εξασφαλίσουν υγειονομικό υλικό (
καλάθια απορριμμάτων, χαρτιά υγείας κ.ο.κ.) καθώς και υλικό προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά υγρά κλπ.) και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
         3.    Σε όλους τους χώρους του γηπέδου, σε εμφανή σημεία (
π.χ. είσοδο γηπέδου, είσοδο αποδυτηρίων, φυσούνα, κυλικείο κ.ο.κ.), θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70%. Επιπλέον, στους νιπτήρες θα πρέπει να υπάρχει υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ενώ στα αποχωρητήρια αναρτάται σύσταση για κλείσιμο της λεκάνης πριν το συνήθη καταιονισμό νερού. Επίσης εάν είναι εφικτό προτείνεται σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού
         4.    Ο έλεγχος των εισερχομένων στην εγκατάσταση θα πρέπει να αρχίζει από το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα ή το αργότερο μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.
         5.    Αναφορικά με τους επιμέρους χώρους κάθε εγκατάστασης ισχύουν τα ακόλουθα:
                5.1.Είσοδος Εγκατάστασης
                      5.1.1.Σε όλες τις εγκαταστάσεις/γήπεδα θα πρέπει να υπάρχει μόνο είσοδος/έξοδος στην οποία καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ.
                      5.1.2.Συστήνεται η δημιουργία απομονωμένου χώρου για την προσωρινή απομόνωση ατόμων με ύποπτα συμπτώματα (
π.χ. πυρετός) έως ότου επιληφθεί το ιατρικό προσωπικό.
                      5.1.3.Οι καλαθοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι των ομάδων και οι αξιωματούχοι του αγώνα θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο των αποδυτηρίων από μία και μοναδική είσοδο η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους.
                       5.1.4.Όλο το υπόλοιπο προσωπικό/εκπρόσωποι που εργάζεται/ονται στην εγκατάσταση θα εισέρχονται στους χώρους της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας διαφορετική είσοδο / έξοδο. Δύναται να υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για τους δημοσιογράφους και εν γένει για όσους κάθονται στα δημοσιογραφικά θεωρεία καθώς και για τους φωτορεπόρτερ.
                       5.1.5.Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για την εύρυθμη είσοδο των συντελεστών του αγώνα, ενώ θα πρέπει να κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους και να φορούν προστατευτικές μάσκες.
                       5.1.6.Προκειμένου να συμβάλλουν στην ομαλή πρόσβαση στην εγκατάσταση, συστήνεται όπως, σε κάθε είσοδο, δικαίωμα εισόδου και παραμονής να έχουν οι ακόλουθοι:
-    18 άτομα αποστολή της γηπεδούχου ομάδας.
-    18 άτομα αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας.
-    Ο κομισάριος του αγώνα
-    Οι διαιτητές του αγώνα
-    Η Γραμματεία του αγώνα
-    Παρατηρητής Διαιτησίας
-    Ο Ιατρός του αγώνα
-    2 άτομα Στατιστικής Υπηρεσίας
-    2 άτομα για Τηλεοπτική – Διαδικτυακή Κάλυψη
-    Το μέγιστο 20 διαπιστευμένα άτομα από την ΕΟΚ ή την Ένωση ή τη Τοπική Επιτροπή που αφορά προσωπικό ή αξιωματούχους.
-    Security, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
-    Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
-    Όχι περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι-φωτογράφοι
-    Κατ΄εξαίρεση, δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες όπως τραυματιοφορείς, πυροσβέστες κ.α. μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.
       5.2. Αποδυτήρια - Διάδρομοι - Λοιποί Εσωτερικοί χώροι
              5.2.1.Πρόσβαση στο χώρο των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και στους λοιπούς εσωτερικούς χώρους έχουν οι αθλητές, προπονητές διαιτητές, κομισάριος, γραμματεία, ιατρός και οι κατέχοντες σχετική διαπίστευση.
              5.2.2.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του χώρου των αποδυτηρίων, των διαδρόμων αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν.
               5.2.3.Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των αποδυτηρίων και των εσωτερικών χώρων εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του αγώνα.
                5.2.4.Εντός των αποδυτηρίων των ομάδων θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές αποστάσεις
                5.2.5.Όπου είναι εφικτό, συνιστάται η ατομική χρήση των ντους. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που τα ντους δεν είναι ατομικά, συστήνεται να παραμένει ένα ντους κενό ανά δύο σε χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα προσωπικά τους είδη (σαμπουάν κ.λ.π.), τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται, καθώς και να φορούν σαγιονάρες.
                5.2.6.Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στην προθέρμανση και στον αγώνα, καθώς και ο εξοπλισμός για τη μεταφορά του, θα πρέπει να πλένεται και να καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο υπεύθυνος του χώρου των αποδυτηρίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και οδηγιών με τη χρήση γαντιών και μάσκας διότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί υψηλού κινδύνου χώρος για τη μετάδοση του ιού.
                5.2.7.Μετά το τέλος της χρήσης των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων της εγκατάστασης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων. 
        5.4.    Αγωνιστικός χώρος – Περιβάλλον χώρος:
                5.4.1.Πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο έχουν κατ’ αντιστοιχία οι αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κομισάριος, γραμματεία, ιατρός, οι φωτογράφοι, οι δημοσιογράφοι, η στατιστική υπηρεσία, τηλεοπτικό συνεργείο, οι κατέχοντες σχετική διαπίστευση.
                5.4.2.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα χώρο στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν.
                 5.4.3.Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και παραμονή στην περιοχή των πάγκων ομάδων και στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο στους καλαθοσφαιριστές, τους αξιωματούχους των ομάδων και τους αξιωματούχους του αγώνα.
                 5.4.4.Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του αγώνα.
                  5.4.5.Οι αναγραφόμενοι στο Φ.Α. καλαθοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι των ομάδων θα πρέπει να κάθονται στους πάγκους με τη μέγιστη δυνατή απόσταση.
                   5.4.6.Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο
(πλην των καλαθοσφαιριστών των προπονητών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα) θα πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των 2μ. και να φορούν προστατευτικές μάσκες.
          5.5.    Δημοσιογραφικά θεωρεία:
                  5.5.1.Στα δημοσιογραφικά θεωρεία έχουν πρόσβαση οι :
-    Δημοσιογράφοι, μέλη των ΠΣΑΤ/ΕΣΗΕΑ συναφών αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών Ενώσεων
-    Εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με τη διοργανώτρια.
                  5.5.2.Στα δημοσιογραφικά θεωρεία, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων.
                  5.5.3.Οι εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (
ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, τότε δύνανται να καθίσουν στις κερκίδες.
                  5.5.4.Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
        5.6.Εξέδρες
                  5.6.1.Στις εξέδρες έχουν πρόσβαση οι κατέχοντες διαπίστευση με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ.» και χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από τους παρευρισκομένους.
                  5.6.2.Στις εξέδρες, οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων και φορώντας προστατευτικές μάσκες.
         5.7.    Κυλικεία:
                  Τα κυλικεία θα παραμένουν κλειστά, πλην ενός κυλικείου το οποίο θα εξυπηρετεί σε μορφή “SelfService” και θα μπορεί να λειτουργεί με τήρηση των σχετικών διατάξεων.
    Β. Ανθρώπινο Δυναμικό.
       1.    Σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το προσωπικό που θα απασχοληθεί, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
       2.    Ο κάθε παρευρισκόμενος στην αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραμένει στους χώρους αρμοδιότητάς του και να μην μετακινείται σε άλλους χώρους.
       3.    Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται στη διοργάνωση του αγώνα και την πρόσβασή του στους χώρους της εγκατάστασης, ανάλογα με την ιδιότητά του:

Κατηγορία    Μέγιστος Συνολικός Αριθμός
Αποστολές ομάδων    36
Διαιτητές Αγώνα    3
Γραμματεία Αγώνα    4
Κομισάριος Αγώνα    1
Παρατηρητής Διαιτησίας    1
Ιατρός Αγώνα    1
Διαπιστευμένοι ΕΟΚ    20
Δημοσιογράφοι-Φωτογράφοι    10
Ιατρός Αγώνα    1
Security - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Βοηθητικό Προσωπικό Αγώνα (Τεχνικοί,  συντηρητές αγωνιστικού χώρου, προσωπικό για πινακίδες, προσωπικό για καθαρισμό κ.α)    6
Προσωπικό τηλεοπτικού παρόχου (κατά τη διάρκεια του αγώνα)    2
Αστυνομία  - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Πυροσβεστική  - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)    Κ.Σ.
Εκπρόσωποι Στατιστικής Υπηρεσίας    2

   
Γ. Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα).
        1.    Όλοι οι εργαζόμενοι κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό (ή gel), που η γηπεδούχος ομάδας θα τους παρέχει στην είσοδο.
        2.    Ο αθλητικός εξοπλισμός (
μπάλες, κ.ο.κ.) θα πρέπει να έχει απολυμανθεί με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70%. από τις ομάδες, πριν τη χρήση του.
        3.    Όπου είναι εφικτό, οι πόρτες εισόδου/εξόδου προς/από τους εσωτερικούw χώρους του γηπέδου συστήνεται να παραμένουν ανοιχτές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα πόμολα.
        4.    Όλοι όσοι εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και μόλις αποχωρούν από αυτόν και κατά τη διάρκεια των time out , οφείλουν να απολυμάνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό διάλλειμα (ή gel) που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο και στην γραμματεία του αγώνα.
        5.    Δεν επιτρέπονται χειραψίες ή εναγκαλισμοί
         6.    Οι καλαθοσφαιριστές, οι διαιτητές και οι αξιωματούχοι των ομάδων θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το δικό τους ρουχισμό και εξοπλισμό όπως πετσέτες, κ.ο.κ.
        7.    Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, ο περιορισμός στο ελάχιστο του συνωστισμού και η τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων στις περιπτώσεις όπως π.χ. στην είσοδο και αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο, στις οδηγίες του προπονητικού προσωπικού, στις ουρές για την εκτέλεση μιας άσκησης κατά την προθέρμανση, στην αποθεραπεία κ.ο.κ.
       8.    Αναφορικά με τις φυσικοθεραπείες, ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
       9.    Όσο αφορά τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη διοργάνωση του αγώνα θα πρέπει να προβλεφθούν τα ακόλουθα:

              9.1. Αποστολές:
                     9.1.1.Συνιστάται οι ομάδες να μετακινούνται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην τήρηση των αποστάσεων, στη χρήση προστατευτικής μάσκας και στην σωστή απολύμανση των πούλμαν. Δεν συνιστάται η διαμονή σε ξενοδοχεία πλέον των δύο αθλητών ανά δωμάτιο.
                     9.1.2.θα πρέπει να βρίσκεται στους διαδρόμους των αποδυτηρίων.
                     9.1.3.Συστήνεται η παραμονή στα αποδυτήρια του ελάχιστου δυνατού ανθρώπινου δυναμικού για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο ή στην εξέδρα σε όσους έχουν πρόσβαση σε αυτή (
διαπιστευμένοι, παίκτες εκτός αποστολής κ.ο.κ.)
                     9.1.4.Η παραμονή στους διαδρόμους των αποδυτηρίων, καθώς και οι άσκοπες μετακινήσεις πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά. 
             9.2. Προθέρμανση ομάδων:
                     9.2.1.Οι ομάδες θα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση η μία μετά την άλλη. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδό τους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της.
                     9.2.2.Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, μόνο οι καλαθοσφαιριστές το τεχνικό επιτελείο και οι απολύτως απαραίτητοι αξιωματούχοι του Φ.Α (π.χ. φυσικοθεραπευτής, φροντιστής) μπορούν να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Οι υπόλοιποι οφείλουν να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο, αναμένοντας την έναρξη του αγώνα.
                     9.2.3.Οι καλαθοσφαιριστές – μέλη του προπονητικού προσωπικού – αξιωματούχοι. θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δικά του μπουκάλια με νερό (
κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.
          9.3.Διαιτητές:
                    9.3.1.Οι διαιτητές πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την ώρα προσέλευσης.
                    9.3.2.Θα εισέρχονται στην εγκατάσταση από την είσοδο των αποδυτηρίων, στα οποία θα κατευθύνονται απευθείας.
                     9.3.3.Εντός του χώρου των αποδυτηρίων πρέπει να τηρούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους, ενώ η χρήση του ντους πρέπει να γίνεται ατομικά και ο κάθε διαιτητής να φορά σαγιονάρες και να έχει τα προσωπικά του είδη (
σαμπουάν κ.τλ.) τα οποία δεν πρέπει να μοιράζεται.
                     9.3.4.Οι ομιλίες με τους καλαθοσφαιριστές και με τους αξιωματούχους του αγώνα - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του -, τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να γίνονται με 2 μέτρα απόσταση.
                     9.3.5.Σε συνεννόηση με τον κομισάριο, οι διαιτητές θα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση σε διαφορετικό χρόνο σε σχέση με τις ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδό τους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της.
                      9.3.6.Κάθε διαιτητής θα χρησιμοποιεί δικά του μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.
         9.4.Τελετουργικό αγώνα (Έναρξη, ημίχρονο, λήξη)
                      9.4.1.Όσο αφορά στο τελετουργικό του αγώνα, οι ομάδες δεν θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, ούτε θα συνωστίζονται. Σε συνεννόηση με τον κομισάριο θα βγαίνουν από τα αποδυτήρια μία – μία και θα κατευθύνονται στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να πραγματοποιείται το καθιερωμένο τελετουργικό με τις χειραψίες μεταξύ των καλαθοσφαιριστών και των αξιωματούχων αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.
                      9.4.2.Αντίστοιχη διαδικασία θα ισχύει και κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του Β’ Ημιχρόνου.
                      9.4.3.Με τη λήξη του Α’ Ημιχρόνου, πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και ακολούθως η γηπεδούχος ομάδα. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο.
                     9.4.4.Αντίστοιχη διαδικασία αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια θα ακολουθείται και μετά τη λήξη του αγώνα, όπου πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και κατόπιν η γηπεδούχος. Αντιστοίχως, μετά τη λήξη του αγώνα, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο.  
                     9.4.5.Μετά τη λήξη του αγώνα, η διαδικασία αποχώρησης των ομάδων από το γήπεδο είναι αντίστοιχη με αυτή της προσέλευσής τους (τμηματικά και με απόσταση 2μ.).
III. Μέτρα σε περίπτωση θετικού στον ιό περιστατικού
    Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία  που φυσιολογικό είναι να δημιουργήσει αναστάτωση. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν την έγκριση του ΕΟΔΥ και είναι βασισμένες στην τρέχουσα εκτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας και στα διαθέσιμα διεθνή δεδομένα τα οποία μπορεί να τροποποιηθούν εφόσον καταστεί απαραίτητο.

         1.  Αθλητής με συμπτώματα της νόσου και εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης
              1.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής - αθλήτρια με συμπτώματα της νόσου (πυρετό, βήχα, αίσθημα κόπωσης) είχε θετικό testPCRCovid-19 γίνεται άμεση απομόνωση του κρούσματος είτε σε προκαθορισμένο χώρο είτε στην οικία του. Ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ ο οποίος αναλαμβάνει και τη περαιτέρω διαχείριση.
               1.2    Η επιστροφή του αθλητή - αθλήτριας με θετικό testCovid-19 στην αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται με βεβαίωση ειδικού καρδιολόγου και του ιατρού της ομάδας και ΜΟΝΟ εφόσον πληρούνται ΟΛΕΣ οι ακόλουθες 4 προϋποθέσεις:
                        2.2.1.    Είναι απύρετος χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών  για 3 ημέρες
                        2.2.2.    Δεν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό ή αίσθημα κόπωσης
                        2.2.3.    Έχει δύο αρνητικά ρινοφαρυγγικά δείγματα, με περισσότερο από 24 ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο
                        2.2.4.    Έχει υποβληθεί σε ειδικό έλεγχο από καρδιολόγο

        3.     Αθλητής  της ομάδας και άλλες μη προστατευμένες επαφές αθλητή - αθλήτριας με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης
                3.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής - αθλήτρια είχε θετικό testPCRCovid-19 με μέριμνα του ιατρού της ομάδας γίνεται άμεση απομόνωση (“καραντίνα”) για 5 ημέρες όλων των μη προστατευμένων στενών επαφών (συναθλητές και οποιοσδήποτε από την ομάδα είχε στενές επαφές χωρίς μέτρα προστασίας) σε προκαθορισμένο χώρο. Στο διάστημα αυτό μπορούν να προπονούνται μόνο μεταξύ τους όσοι έχουν ενταχθεί στη σύνθεση της απομόνωσης. Εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.
               3.2    Σε περίπτωση πρόσφατου αγώνα, δεν θα τίθεται σε “καραντίνα” η αντίπαλη ομάδα αλλά θα υπάρχει ενεργητική επιτήρηση των αθλητών  της με καθημερινή θερμομέτρηση και χρήση ερωτηματολογίου (πυρετός, βήχας, αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες).
               3.3    Η “καραντίνα” των μη προστατευμένων επαφών θα λήξει ανάλογα με την δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακού ελέγχου είτε σε 5 είτε σε 7 ημέρες.
                       3.3.1.    Η “καραντίνα” λήγει σε 5 ημέρες εφόσον δεν έχουν εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου και πραγματοποιηθούν και βγουν αρνητικά 2 (δύο) ρινοφαρυγγικά δείγματα (PCR), με τουλάχιστον 24 ώρες χρονική διαφορά το πρώτο από το δεύτερο (3η – 5η ημέρα). 
                       3.3.2.    Η “καραντίνα” λήγει σε 7 ημέρες όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (PCR) και εφόσον δεν έχει εμφανίσει κανένας από την ομάδα οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου.
      4.     Μέλος τεχνικού, προπονητικού ή διοικητικού επιτελείου με συμπτώματα ή  εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης
              4.1    Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένα μέλος τεχνικού, προπονητικού ή διοικητικού επιτελείου έχει ύποπτα κλινικά συμπτώματα ή θετικό testPCRCovid-19, τότε με μέριμνα του ιατρού της ομάδας, το κρούσμα και όλες οι μη προστατευμένες στενές επαφές του (επαφές χωρίς μέτρα προστασίας) τίθενται σε απομόνωση (“καραντίνα”) στην οικία τους και ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.
              4.2.    Η “καραντίνα” των μη προστατευμένων επαφών θα λήξει ανάλογα με την δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακού ελέγχου είτε σε 5 είτε σε 7 ημέρες.
                       4.2.1.    Η “καραντίνα” λήγει σε 5 ημέρες εφόσον δεν έχουν εμφανίσει οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου και πραγματοποιηθούν και βγουν αρνητικά 2 (δύο) ρινοφαρυγγικά δείγματα (PCR), με τουλάχιστον 24 ώρες χρονική διαφορά το πρώτο από το δεύτερο (3η – 5η ημέρα). 
                       4.2.2.    Η “καραντίνα” λήγει σε 7 ημέρες όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (PCR) και εφόσον δεν έχει εμφανίσει κανένας από όλους όσους τέθηκαν σε απομόνωση οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων της νόσου σε οποιαδήποτε από τις μη προστατευόμενες επαφές με μέριμνα του Ιατρού της ομάδας θα ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.

Η φόρμα της Ιατρικής Βεβαίωσης και του Ιατρικού Ιστορικού βρίσκονται στον σύνδεσμο 
https://gga.gov.gr/component/article/278-covid/2981-covid19-sports

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου