Η λίστα ιστολογίων μου

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΡΙΤΩΝ Α1 ΚΑΙ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΡΙΤΩΝ Α1 ΚΑΙ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

    Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολογήσεως και Ορισμού Κριτών, και κατόπιν σχετικών προτάσεων, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των κριτών της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, σε σχέση και με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, είναι υπερβολικά μεγάλος με αποτέλεσμα, και μετά τις πρόσφατες αξιολογήσεις, σε κάθε κριτή της συγκεκριμένης κατηγορίας να αντιστοιχούν ( Α1 και Διεθνή ) 3 έως 4 αγώνες συνολικά  στην καλύτερη περίπτωση, για ολόκληρη την Αγωνιστικη Περίοδο.
    Αυτό, θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του ενδιαφέροντος των κριτών, αφού ο συγκεκριμένος αριθμός αγώνων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέλεαρ.
    Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και άλλων παραγόντων, αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των κριτών της ανωτέρω κατηγορίας σε 35, και η αλλαγή του τρόπου αξιολογήσεως για την συγκεκριμενη κατηγορία αλλά και την Α2 Εθνική Κατηγορία
    Συγκεκριμένα, η Α1 Εθνική Κατηγορία θα αποτελείται από 35 ΕΝΕΡΓΟΥΣ κριτές, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών.
    Η Α2 Εθνική Κατηγορία θα αποτελείται από 40 το μέγιστο ΕΝΕΡΓΟΥΣ κριτές.
    Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις.
    Η σκέψη να ισχύσει από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η παραπάνω τροποποίηση, κρίθηκε σαν μη εφαρμόσιμη, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνοντο εξ απροόπτου, πράγμα που δεν θα ήταν ούτε δίκαιο, ούτε και ηθικό.
    Στον νέο τρόπο αξιολογήσεως, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία.
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων.
Συμμετοχή κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ( κωλύματα ).
Ποινές από ΕΟΚ ή ΕΚΑΣΘ.
Ημέρες της εβδομάδος που έχουν εξαιρεθεί.
Συνέπεια στην παρουσία στους αγώνες ( έγκαιρος προσέλευση, ενδυμασία, συνεργασία ) τόσο στα Εθνικά, όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα.
 Ηλικιακά κριτήρια
   Κάθε ένα από τα παραπάνω, θα έχει και το ανάλογο βάρος.
   Προτάσεις για καθορισμό επιπλέον κριτηρίων, μπορούν να υποβληθούν στην επιτροπή ( ΕΟΚ ) μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2017.
    Στα επόμενα έτη, μετά την τακτική ετήσια αξιολόγηση, στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, οι πρώτοι πέντε αξιολογηθέντες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας θα ανεβαίνουν στην Α1, ενώ οι πέντε τελευταίοι αξιολογηθέντες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας θα κατεβαίνουν στην Α2.
    Σε περίπτωση που κριτής της Α1 Εθνικής Κατηγορίας διακόψει για οποιονδήποτε λόγο, θα αναπληρώνεται στο τέλος της περιόδου από επιπλέον κριτή της Α2, πέραν των πέντε.
   Η διαδικασία καθορισμού Διεθνών Κριτών, παραμένει όπως έχει.
   Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κριτές, να λάβουν γνώση του παρόντος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου